KADASTRO ÇALIŞMALARI 2015’DE HIZ KAZANDI

KADASTRO ÇALIŞMALARI 2015’DE HIZ KAZANDI
Reklam

Giresun Merkez İlçesinde 15 olmak üzere Espiye 10, Dereli 9 ve Keşap 3 birim olmak üzere 164 bin 882 dönümlük alanı kapsayan toplam 37 adet köy/mahalle biriminde tapu kadastro çalışmaları gerçekleştirilecek.

Giresun Kadastro Müdürlüğü, 2015 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek 2016 yılı hedeflerini açıkladı.

Kadastro Müdürlüğü 2015 yılı çalışma raporu açıklandı. Müdürlükten konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:

Giresun Kadastro Müdürlüğü yetki sahasında bulunan 16 ilçeye bağlı 743 adet mahalle ve köyün  739 adedinin tamamında ve 1 biriminde kısmen  memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak sureti ile  mekânsal bilgi sisteminin alt yapısı oluşturulmuş ve hak sahiplerine tapu senetleri dağıtıldı.

Kadastro Müdürlüğü yetki alanında bulunan ve kadastro çalışmaları yapılan 739 birimden 102 adet köy ve mahalle  biriminde TKGM Modernizasyon projesi kapsamında  Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritalarının tekrar düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmeler yapıldı.

6831 sayılı Orman Kanunun 2-b Maddesi gereğince Orman Komisyonlarınca orman sınırı dışına çıkartılan 80 adet köy ve mahalle  biriminde 7486 parsel 15969668.82m² miktarındaki alanda

6831 sayılı Orman Kanununun  2 nci maddesi gereğince Orman Komisyonları tarafından orman sınırı dışına çıkartılan ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-4 maddesi gereğince fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, 3402 sayılı  Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen askı ilanı hariç diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle kadastrosu yapılmış olup bunlardan  Yağlıdere İlçesi Üçtepe Beldesi Gültepe Mahallesi ile Koçlu Köyünde askı süreci devam ediyor.

6495 sayılı Kanunla 3402 sayılı Kadastro Kanununa eklenen Ek-5. maddesinde yer alan  “ Kadastrosu veya tapulaması tamamlanan çalışma alanlarında, orman kadastrosu ya da tahdidi yapılmamış ormanlar, 4 üncü ve 39 uncu maddelerde yer alan esaslar çerçevesinde kadastroya tabi tutulur.” hükmü ve geçici 8. Maddesi gereğince Giresun ili muhtelif ilçelerde mevcut 118 adet  köy ve mahalle biriminde 13238.60 hektarlık alanda Orman Kadastrosu (OR-KA)  çalışmaları  planlanmış olup 9114.11 hektarlık alanda çalışmalar tamamlanmış  planlanan işin % 68.78’ lik kısmı tamamlanmış olup çalışmalara 2016 yılında devam ediliyor.

Kadastro Müdürlüğü yetki alanı içerisinde bulunan birimlerde gerek vatandaşların gerekse Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından talep edilen aplikasyon, plan örneği, gibi tescile konu olmayan işlemler ile ifraz, yola terk, yoldan ihdas, kamulaştırma haritaları gibi tescile konu olan işlemler hizmet standartları içerisinde yüzde 98   oranı ile karşılanıyor.

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) sayısal olarak Müdürlüğümüz yerel bilgisayarlarında yer alan .cad tabanlı verilerin merkezi bir sistem üzerinde toplanarak tapu bilgileri ile eşleştirilmesi ve bu bilgilere ihtiyaç duyan paydaş kurum, kuruluş ve belediyeler ile uluslararası standartlarda harita servisleri ile paylaşılması, e-Devlet kapısı üzerinden vatandaşlara sunulması amacıyla Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından projelendirilerek hazırlanmış açık kaynaklı bir uygulama olup bu kapsamda  Giresun ili il genelinde 782845 adet parselin entegrasyonu sağlanılarak kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

2015 YILI  İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞ VE İŞLEMLER

Dereli İlçesi Yavuzkemal Beldesi Güzyurdu Mahallesinde 2063 parsellik 26398703.51m² miktarındaki alanda tesis kadastrosu yapıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Modernizasyon Projesi kapsamında Giresun İli Bulancak İlçesinde 16, Keşap İlçesinde 10, Piraziz İlçesi 9 ve Yağlıdere İlçesinde 4 birim olmak üzere toplam 39 adet köy/mahalle birimi kapsayan 115995918.05m² miktarındaki alanda toplam 26150 adet parselde 3402 sayılı kanunun 22-a maddesi gereğince uygulama (yenileme)  yapılarak tapu sicilinde gerekli düzeltmeler yapıldı.

Muhtelif İlçelerde  18 adet köy ve mahalle  birimlerinde 5382352.48m² miktarındaki alanda yer alan 2386 adet parselde  6831 sayılı Orman Kanununun  2 nci maddesi gereğince Orman Komisyonları tarafından orman sınırı dışına çıkartılan ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-4 maddesi gereğince öncelikle kadastrosu yapılmış olup bunlardan  Yağlıdere İlçesi Üçtepe Beldesi Gültepe Mahallesi ile Koçlu Köyünde askı süreci devam etmektedir.

6495 sayılı Kanunla 3402 sayılı Kadastro Kanununa eklenen Ek-5.maddesi ile geçici 8. maddesi gereğince   Giresun ili muhtelif ilçelerde mevcut 118 adet  köy ve mahalle biriminde 13238.60 hektarlık alanda Orman Kadastrosu (OR-KA)  çalışmaları  planlanmış olup 9114.11 hektarlık alanda çalışmalar tamamlanmış  planlanan işin % 68.78’ lik kısmı tamamlanmış olup çalışmalara 2016 yılında devam ediliyor.

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS)  Giresun ili il genelinde 782845 adet parselin entegrasyonu sağlanılarak kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Kadastro Müdürlüğü yetki alanı içerisinde bulunan 16 ilçede  739 köy/mahalle birimlerinde  talebe bağlı olarak yapılan değişiklik işlemleri  ile tescile konu olan harita ve planların kontrolü kapsamında 6756 iş ve işlem yapılmış olup 6569.20£  harç ile 421351.86£ tutarında döner sermaye ücreti  tahsil edilmek sureti ile 2948’i   vatandaş olmak üzere tüm Kamu Kurum ve Kuruluşların talebe bağlı işlemleri karşılandı.

2016 YILI ÇALIŞMA PLANI

Alucra İlçesi Arduç Köyünde tahmini 10645 hektarlık alanda 360 parselin  tesis kadastrosunun yapılması.

Giresun Merkez İlçesinde 15 olmak üzere Espiye 10, Dereli 9 ve Keşap 3 birim olmak üzere 164 bin 882 dönümlük alanı kapsayan toplam 37 adet köy/mahalle biriminde; (İhale Süreci Devam etmektedir.

Görele Birimi  yetki alanında bulunan  Doğankent, Güce, Tirebolu  ve Görele İlçelerinde 502273.7 dönümlük alanı kapsayan  toplam 18 adet köy/mahalle biriminde; (Genel Müdürlükte İhale Bekleyen.

Kadastro Müdürlüğü yetki alanı içerisinde   9 ilçede  43 bin 478 parsellik 279 bin 329  dönümlük alanı kapsayan  toplam 44 adet köy/mahalle biriminde; (Uygulama raporları hazırlanıp Bölge Müdürlüğüne gönderildi.) 3402  sayılı Kadastro Kanunun 22-a maddesi gereğince yenileme çalışmaların yapılması.

Alucra, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak  ilçelerinde 2597 Dönümlük alanı kapsayan 909 parselde 6831 sayılı Orman Kanununun  2 nci maddesi gereğince Orman Komisyonları tarafından orman sınırı dışına çıkartılan ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-4 maddesi gereğince fiili kullanım durumları dikkate alınmak, 3402 sayılı  Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen askı ilanı hariç diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle kadastrosu yapılması.

2016 yılında Giresun İlinde Orman Kadastro Başmühendisliklerince çalışma planlanan 60 adet birimde Orman Komisyonlarınca orman sınırı dışına çıkartılan alanların 2016 yılı Müdürlük Ek iş programına alınarak muhdesat ve kullanım kadastrosunun yapılması.

Giresun Orman Bölge  Müdürlüğünce 6831 sayılı Orman kanunun 2-b  maddesi gereğince yapılacak olana Orman Kadastro Çalışmalarında pilot bölge seçilen Giresun İli il genelinde 222 adet Köy ve Mahalle birimlerinde yapılacak olan çalışmalarda Kontrol Mühendisi görevlendirilmesi yapılmış olup bu birimlerde çalışmaların tamamlanmasına müteakip  muhdesat ve kullanım kadastrosunun yapılması.

6495 sayılı Kanunla 3402 sayılı Kadastro Kanununa eklenen Ek-5.maddesi ile geçici 8. maddesi gereğince Giresun ili muhtelif ilçelerde mevcut 118 adet köy ve mahalle biriminde 13238.60 hektarlık alanda Orman Kadastrosu (OR-KA)  çalışmalarının tamamlanması.

3402 sayılı Kanun gereğince yapılan tesis, orman ve 2/b kadastro çalışmalarında üretilen parseller ile Modernizasyon Projesi kapsamında yenilemesi yapılan parseller ve ifraz, tevhit, yola terk, yoldan ihdas, kamulaştırma gibi işlemler ile değişikliğe uğrayan parsellerin entegrasyon işlemleri 2016 yılında da  günübirlik devam ettirilecektir.

Kadastro Müdürlüğü yetki alanı içerisinde bulunan 16 ilçede 739 köy/mahalle birimlerinde talebe bağlı olarak yapılan değişiklik işlemleri ile tescile konu olan harita ve planların kontrolü kapsamında müşteri memnuniyeti ön planda tutulmak kaydıyla başta vatandaş olmak üzere tüm Kamu Kurum ve Kuruluşların talebe bağlı işlemleri hizmet standartları içerisinde karşılanması.

Mevzuatınca öngörülen Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü ve mülki amirce verilen benzeri görevleri yapmak.

Atak Ajans
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık